ბათუმი, მელიქიშვილის N81

(0 422) 212 189

transportis.saagento@gmail.com

ა(ა)იპ "სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტოს" მიერ, 2017 წლის იანვრის თვიდან ივნისის თვის ჩათვლით შესრულებული სამუშაოები.

სამუშაოს დასახელება განზ.ერთეული რაოდენობა
1 საგზაო უსაფრთხოების მონიშვნის ხაზების გაივლო კვ/მ 11468.03
2 პარკირების ადგილების მონიშვნის ხაზების გაივლო კვ/მ 526.9
3 ბორდიულის შეიღება კვ/მ 2866.87
4 გზაგამყოფი დეკორატიული ღობეები შეიღება ცალი 756
5 ბოწკინტი შეიღება ცალი 6
6 შეიღება ველობილიკის წითელი საფარი კვ/მ 14516.03
7 შეიღება ველობილიკის თეთრი ნიშნულები კვ/მ 507.94
8 შეიღება ნიშნულები: მიმართულების მაჩვენებელი ისარი და ველოსიპედი ცალი 12
9 შეკეთდა სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერი ცალი 8
მეტრი 41.91
10 დამონტაჟდა სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერი ცალი 12
მეტრი 133.65
11 დამონტაჟდა საგზაო ნიშნის სრული კომპლექტი ცალი 152
12 არსებულ საგზაო ნიშანზე დამონტაჟდა ბოძი საგზაო ნიშნის ცალი 16
13 არსებულ საგზაო ნიშნის ბოძზე დამონტაჟდა საგზაო ნიშანი ცალი 54
14 შეკეთდა საგზაო ნიშანი ცალი 23
15 შუქნიშნის მოვლა-პატრონობა განხორციელდა ცალი 32
16 დეკორატიული ღობეების მოვლა-პატრონობა განხორციელდა ცალი 329

 

პარკირების სერვისის ორგანიზება

სამუშაოს დასახელება განზ.ერთეული რაოდენობა
1 გამოიწერა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ოქმი ცალი 44170
2 ფოსტის მეშვეობით სამართალდამრღვევებს გაეგზავნა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი ცალი 44226

 

პარკირება ქალაქ ბათუმში ფასიანია


სპეციალურ დაცულ სადგომზე გადაყვანილი (ევაკუირებული) სატრანსპორტო საშუალების ადგილმდებარეობის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად დარეკეთ!ახალი სანომრე ნიშნის აღების შემთხვევაში, გთხოვთ, წარმოადგინოთ შესაბამისი ცნობა საპატრულო პოლიციისგან და მოგვმართოდ შემდეგ მისამართზე:

მისამართი: ბათუმი, მელიქიშვილის #81.
ტელ: : (0 422) 212 189