ბათუმი, მელიქიშვილის N81

(0 422) 212 189

transportis.saagento@gmail.com

ა(ა)იპ "სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტოს" მიერ, 2016 წლის ანგარიში.

სამუშაოს დასახელება განზ.ერთეული რაოდენობა
1 ავტობუსის გაჩერება დაიხაზა ცალი 156
2 ბორდიულის შეიღება ცალი 3495.5
3 ველობილიკის წითელი საფარი შეიღება კვ/მ 19647.02
4 ბოწკინტები შეიღება ცალი 811
5 შეიღება ტრორუარებისა და გზაგამყოფების ბორდიურები ცალი 486
6 საგზაო უსაფრთხოების მონიშვნის ხაზების გავლება კვ/მ 14516.03
6 პარკირების ადგილების მონიშვნის ხაზების გაივლო კვ/მ 411.28
ცალი 409
7 შუქნიშნის მოვლა-შეკეთების სამუშაოები ჩატარდა ცალი 15
8 დამონტაჟდა საავტომობილო და ქვეითთა გადასასვლელი შუქნიშანი ცალი 1
9 სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერი დამონტაჟდა მეტრი 235.88
10 დამონტაჟდა ახალი საგზაო ნიშანი ცალი 248
11 შეკეთდა საგზაო ნიშანი ცალი 101
12 დასაწყობდა ტაქსის საგზაო ნიშანი ცალი 2
13 დეკორატიული ღობეების მოვლა-პატრონობა განხორციელდა 11-ჯერ ცალი 429

 

პარკირების სერვისის ორგანიზება

სამუშაოს დასახელება განზ.ერთეული რაოდენობა
1 გამოიწერა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ოქმი ცალი 93161
2 სამართალდამრღვევებს გაეგზავნა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი ცალი 59491

 

პარკირება ქალაქ ბათუმში ფასიანია


სპეციალურ დაცულ სადგომზე გადაყვანილი (ევაკუირებული) სატრანსპორტო საშუალების ადგილმდებარეობის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად დარეკეთ!ახალი სანომრე ნიშნის აღების შემთხვევაში, გთხოვთ, წარმოადგინოთ შესაბამისი ცნობა საპატრულო პოლიციისგან და მოგვმართოდ შემდეგ მისამართზე:

მისამართი: ბათუმი, მელიქიშვილის #81.
ტელ: : (0 422) 212 189