ბათუმი, მელიქიშვილის N81

(0 422) 212 189

transportis.saagento@gmail.com

ა(ა)იპ "სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტოს" მიერ, 2015 წლის 1 იანვრიდან 31 იანვრის ჩათვით შესრულებული სამუშაოების საერთო ჯამი.

სამუშაოს დასახელება განზ.ერთეული რაოდენობა
1 არსებული საგზაო ნიშანი შეიცვალა ახლით ცალი 8
2 საგზაო ნიშანი დამონტაჟდა ცალი 28
3 საგზაო ნიშნის ბოძი შეიღება ცალი 79
4 ბორდიური შეკეთდა მეტრი 8
5 ბოძკინტი დამონტაჟდა ცალი 2
6 ბოძკინტი შეკეთდა ცალი 18
7 ტროტუარის ფილა შეკეთდა მ2 145,9
8 ქვაფენილი მოიხრეშა მ2 1413,5
9 ქვაფენილი შეკეთდა მ2 222,1

 

 

ა(ა)იპ "სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტოს" მიერ, 2015 წლის 1 თებერვლიდან 31 თებერვლის ჩათვით შესრულებული სამუშაოების საერთო ჯამი.

სამუშაოს დასახელება განზ.ერთეული რაოდენობა
1 ავტობუსის გაჩერება დაიხაზა ცალი 3
2 სანიშნე ბოძი დამონტაჟდა ცალი 13
3 ბოძკინტი დამონტაჟდა ცალი 5
4 ბოძკინტი შეკეთდა ცალი 6
5 ქვეითთა გადასასვლელი დაიხაზა    
6 შუქნიშნის ბოძი გამაგრდა ცალი 1
7 შუქნიშნებზე შიდა ელ სადენი შესაცვლელია მეტრი 18
8 ქვაფენილი მოიხრეშა მ2 169
9 საგზაო ნიშანი დამონტაჟდა ცალი 32
10 შეიღება საგზაო ნიშნის ბოძები მ2 116
11 ტროტუარის ფილა დაეგო მ2 24,64
12 ტროტუარის ფილა შეკეთდა მ2 227,46
13 ქვაფენილი შეკეთდა მ2 105,5

 

 

ა(ა)იპ ,,,სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტოს'' მიერ, 2015 წლის 1 მარტიდან 31 მარტის ჩათვით შესრულებული სამუშაოების საერთო ჯამი. 

სამუშაოს დასახელება განზ.ერთეული რაოდენობა
1 საწყობის ტერიტორიაზე ღობის გაკეთება მეტრი 15
2 ბორდიური შეკეთდა  მეტრი 3
3 ბოძკინტი დამონტაჟდა ცალი 28
4 ბოძკინტი შეიღება ცალი 6
5 ბოძკინტი შეკეთდა ცალი 6
6 საგზაო ნიშანი დამონტაჟდა ცალი 50
7 საგზაო ნიშნის ბოძი დამონტაჟდა ცალი 4
8 საგზაო ნიშნის ბოძი შეიღება ცალი 5
9 სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერი დამონტაჟდა მეტრი 47,53
10 ტროტუარის ფილა დაიგო მ2 16
11 ტროტუარის ფილა შეკეთდა მ2 122,51
12 ქვაფენილი მოიხრეშა მ2 397,5
13 ქვაფენილი შეკეთდა მ2 322,25
14 შუქნიშანი შეკეთდა ცალი 16

 

 

ა(ა)იპ "სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტოს" სამუშაოთა წარმორბის განყოფილების მიერ, 2015 წლის 1 აპრილიდან 30 აპრილის ჩათვით შესრულებული სამუშაოების საერთო ჯამი.

სამუშაოს დასახელება განზ.ერთეული რაოდენობა
1 არსებული შუქნიშანი შეიცვალა ფრანგული წარმოების დიოდური შუქნიშანი ცალი 4
2 საწყობის ტერიტორიაზე აშენდა ბეტონის ღობე მ3 5,5
3 ბორდიური შეკეთდა მეტრი 52
4 ბოძკინტი შეკეთდა ცალი 18
5 საგზაო მონიშვნა დაიხაზა მ2 390,33
6 ავტობუსის გაჩერება დაიხაზა ცალი 11
7 დაიხაზა საგზაო ნიშნული ,,გაჩერება აკრძალულია'' ცალი 28
8 საგზაო ნიშანი დამონტაჟდა ცალი 40
9 საგზაო ნიშანი შეკეთდა ცალი 14
10 საგზაო ნიშნის ბოძები შეიღება ცალი 38
11 სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერი დამონტაჟდა მეტრი 19,51
12 ტროტუარის ფილა შეკეთდა მ2 112,27
13 ქვაფენილი დაეგო მ2 4
14 ქვაფენილი შეკეთდა მ2 177
15 ქვაფენილი მოიხრეშა მ2 888

 

ა(ა)იპ "სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტოს" სამუშაოთა წარმორბის განყოფილების მიერ, 2015 წლის 1 მაისიდან 31 მაისისჩათვით შესრულებული სამუშაოების საერთო ჯამი.

სამუშაოს დასახელება განზ.ერთეული რაოდენობა
1 ავტობუსის გაჩერება დაიხაზა ცალი 4
2 ბოძკინტი დამონტაჟდა ცალი 17
3 ბოძკინტი შეკეთდა ცალი 14
4 საგზაო ნიშნული დაიხაზა მ2 2133,8
5 საგზაო ნიშანი დამონტაჟდა ცალი 57
6 საგზაო ნიშანი შეკეთდა ცალი 1
7 სანიაღვრე არხი შეკეთდა მეტრი 3
8 სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერი დამონტაჟდა მეტრი 24
9 ტროტუარის ფილა შეკეთდა მ2 73,1
10 ქვაფენილი შეკეთდა მ2 62,2
11 ქვაფენილი მოიხრეშა მ2 227,1
12 შუქნიშანი შეკეთდა ცალი 3

ა(ა)იპ "სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტოს" სამუშაოთა წარმორბის განყოფილების მიერ, 2015 წლის 1 ივნისიდან 31 ივნისის ჩათვლით შესრულებული სამუშაოების საერთო ჯამი.

სამუშაოს დასახელება განზ.ერთეული რაოდენობა
1 ბორდიური შეკეთდა მეტრი 45
2 ბოძკინტი დამონტაჟდა ცალი 16
3 ბოძკინტი შეკეთდა ცალი 24
4 ველობილიკის საფარი შეკეთდა მ2 1
5 საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნები (საფეხმავლო გადასასვლელები, პარკირების ადგილები, გამყოფი ზოლები და სხვა) მ2 2505,8
6 საგზაო ნიშანი დამონტაჟდა ცალი 34
7 საგზაო ნიშანი შეკეთდა ცალი 3
8 საგზაო ნიშნის ბოძი შეიღება ცალი 10
9 საყვავილე შეკეთდა ცალი 7
10 სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერი დამონტაჟდა მეტრი 44,9
11 ტროტუარის ფილა შეკეთდა მ2 16
12 ქვაფენილი შეკეთდატროტუარის ფილა შეკეთდა მ2 260
13 ქვაფენილი მოიხრეშა მ2 550
14 ქვაფენილი შეკეთდა ცალი 158,5

 

 

 

ა(ა)იპ "სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტოს" სამუშაოთა წარმოების განყოფილების მიერ, 2015 წლის 1 ივლისიდან 31 ივლისის ჩათვით შესრულებული სამუშაოების საერთო ჯამი.

სამუშაოს დასახელება განზ.ერთეული რაოდენობა
1 ბორდიური შეიღება მ2 900
2 ბორდიური შეკეთდა მეტრი 46
3 ბოძკინტი დამონტაჟდა ცალი 41
4 ბოძკინტი შეკეთდა ცალი 27
5 ველობილიკის საფარი შეიღება წითლად მ2 2110
6 მოეწყო  პანდუსი (შშმ პირთათვის) მეტრი 6
7 საგზაო ნიშანი დამონტაჟდა ცალი 56
8 საგზაო ნიშანი შეკეთდა ცალი 3
10 საგზაო ნიშნის ბოძი შეიღება ცალი 68
11 საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნები  (საფეხმავლო გადასასვლელები, პარკირების ადგილები, გამყოფი ზოლები და სხვა) მ2 5010
12 ტროტუარის ფილა დაეგო მ2 15,7
13 ტროტუარის ფილა შეკეთდა მ2 151,14
14 ქვაფენილი დაეგო მ2 10
15 ქვაფენილი მოიხრეშა მ2 1235
16 ქვაფენილი შეკეთდა მ2 60
17 შუქნიშანი შეკეთდა ცალი 4

 

ა(ა)იპ ,,,სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტოს'' სამუშაოთა  წარმოების განყოფილების მიერ, 2015 წლის 1აგვისტოდან 31 აგვისტოს ჩათვით შესრულებული სამუშაოების საერთო ჯამი. 

სამუშაოს დასახელება განზ.ერთეული რაოდენობა
1 ბორდიური შეიღება მ2 900
2 ბორდიური შეკეთდა მეტრი 46
3 ბოძკინტი დამონტაჟდა ცალი 41
4 ბოძკინტი შეკეთდა ცალი 27
5 ველობილიკის საფარი შეიღება წითლად მ2 2110
6 მოეწყო  პანდუსი (შშმ პირთათვის) მეტრი 6
7 საგზაო ნიშანი დამონტაჟდა ცალი 56
8 საგზაო ნიშანი შეკეთდა ცალი 3
9 საგზაო ნიშნის ბოძი შეიღება ცალი 68
10 საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნები  (საფეხმავლო გადასასვლელები, პარკირების ადგილები, გამყოფი ზოლები და სხვა) მ2 5010
11 ტროტუარის ფილა დაიგო მ2 15,7
12 ტროტუარის ფილა შეკეთდა მ2 151,14
13 ქვაფენილი დაიგო მ2 10
14 ქვაფენილი მოიხრეშა მ2 1235
15 ქვაფენილი შეკეთდა მ2 60
16 შუქნიშანი შეკეთდა ცალი 4

 

ა(ა)იპ ,,,სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტოს'' სამუშაოთა წარმოების განყოფილების მიერ, 2015 წლის 1 სექტემბრიდან 30 სექტემბრის ჩათვით შესრულებული სამუშაოების საერთო ჯამი.

სამუშაოს დასახელება განზ.ერთეული რაოდენობა
1 ავტობუსის გაჩერება დაიხაზა ცალი 47
2 ბოძკინტი დამონტაჟდა ცალი 2
3 ბოძკინტი შეკეთდა ცალი 25
4 ბორდიური შეკეთდა მეტრი 40
5 დაიხაზა საგზაო მონიშვნა გაჩერება აკრძალულია მ2 80
6 ველობილიკზე დაიხაზა თეთრი ხაზები მ2 700
7 საგზაო ნიშანი დამონტაჟდა ცალი 80
8 საგზაო ნიშანი შეკეთდა ცალი 5
9 საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნები  (საფეხმავლო გადასასვლელები, პარკირების ადგილები, გამყოფი ზოლები და სხვა) მ2 300
10 სამღებრო დანადგარი გაიწმინდა საღებავისგან ცალი 2
11 სიჩქარის შემზღუდავი ბორცვი დაონტაჟდა მეტრი 12
12 ტროტუარის ფილა დაეგო მ2 8,5
13 ტროტუარის ფილა შეკეთდა მ2 100
14 ქვაფენილი მოიხრეშა მ2 5125
15 ქვაფენილი შეკეთდა მ2 635
16 შუქნიშანი შეკეთდა ცალი 7

 

 

 

 

ა(ა)იპ "სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტოს" სამუშაოთა წარმოების განყოფილების მიერ, 2015 წლის 1 ოქტომბრიდან 31 ოქტომბრის ჩათვით შესრულებული სამუშაოების საერთო ჯამი.

სამუშაოს დასახელება განზ.ერთეული რაოდენობა
1 ბორდიური შეკეთდა მეტრი 15
2 ბოძკინტი დამონტაჟდა ცალი 2
3 ბოძკინტი შეკეთდა ცალი 29
4 ველობილიკის საფარზე დაიხაზა თეთრი ხაზები მ2 30
5 ველობილიკის საფარი შეიღება  წითლად მ2 210
6 საგზაო ნიშანი დამონტაჟდა ცალი 14
7 საგზაო ნიშანი შეკეთდა ცალი 7
8 საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნები  (საფეხმავლო გადასასვლელები, პარკირების ადგილები, გამყოფი ზოლები და სხვა) მ2 335
9 საყვავილე შეკეთდა ცალი 1
10 სოფელი მახუილაური 23-მე საჯარო სკოლის მიმდებარედ მეტრი 15,98
11 ტროტუარის ფილა შეკეთდა მ2 126,5
12 ქვაფენილი შეკეთდა მ2 1499
13 ქვაფენილი მოიხრეშა მ2 10045
14 შუქნიშანთან მიყვანილიქნა  ელ. სადენი მეტრი 50
15 შუქნიშანი შეკეთდა ცალი 7

ა(ა)იპ "სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტოს" სამუშაოთა წარმოების განყოფილების მიერ, 2015 წლის 1 ნოემბრიდან 30 ნოემბრის ჩათვით შესრულებული სამუშაოების საერთო ჯამი.

სამუშაოს დასახელება განზ.ერთეული რაოდენობა
1 ქვაფენილი შეკეთდა მ2 602
2 ქვაფენლი მოიხრეშა მ2 4740
3 ტროტუარის ფილა შეკეთდა მ2 54,7
4 საგზაო ნიშანი დამონტაჟდა ცალი 9
5 საგზაო ნიშანი შეკეთდა ცალი 7
6 ბოძკინტი დამონტაჟდა ცალი 8
7 ბოძკინტი შეკეთდა ცალი 25
8 ავტობუსის გაჩერება დაიხაზა ცალი 13
9 საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნები  (საფეხმავლო გადასასვლელები, პარკირების ადგილები, გამყოფი ზოლები და სხვა) მ2 680
10 ბორდიური შეკეთდა მეტრი 55
11 სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერი დამონტაჟდა მეტრი 23,44
12 შუქნიშანი შეკეთდა ცალი 12

 

 

 

პარკირება ქალაქ ბათუმში ფასიანია


სპეციალურ დაცულ სადგომზე გადაყვანილი (ევაკუირებული) სატრანსპორტო საშუალების ადგილმდებარეობის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად დარეკეთ!ახალი სანომრე ნიშნის აღების შემთხვევაში, გთხოვთ, წარმოადგინოთ შესაბამისი ცნობა საპატრულო პოლიციისგან და მოგვმართოდ შემდეგ მისამართზე:

მისამართი: ბათუმი, მელიქიშვილის #81.
ტელ: : (0 422) 212 189