ბათუმი, მელიქიშვილის N81

(0 422) 212 189

transportis.saagento@gmail.com

გენად ჩხაიძე

დაბადების თარიღი: 1961 წლის 21 მარტი

 

განათლება

 

1979-1984 წწ. საქართველოს პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო ფაკულტეტი, სპეციალობა-გზათა მიმოსვლის ინჟინერ მშენებელი;


1992-1996 წწ.ქ. როსტოვის საინჟინრო-ეკონომიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო ფაკულტეტი, სპეციალობა - საავტომობილო გზების დაგეგმარება და მშენებლობა.

 

მუშაობის გამოცდილება


2018 წ. 01 იანვრიდან ა(ა)იპ-„სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო“-ს დირექტორის მ/შ.


2016 წლის 01 აპრილიდან ა(ა)იპ-„სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო“-ს პარკირების ადმინისტრირების განყოფილების უფროსი.


2005 - 2008 წწ- შპს „Geno.ch.” დირექტორი


2004-2005 წწ. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური, საგზაო საწარმოოს დირექტორი


1994-2004 წწ.-ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური, საგზაო საწარმოო-დირექტორის მოადგილე


1994-1993 წწ.-ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური, საგზაო საწარმოო- საფინასო-საგეგმო განყოფილების უფროსი;


1992-1991 წწ.-ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური, საგზაო საწარმოო-სამუშაოთა მწარმოებელი;


1991-1994 წწ.-საქართველოს საავტომობილო სამინისტრო , სსუ-30 - წამყვანი ინჟინერი;


1986-1990 წწ - საქართველოს საავტომობილო სამინისტრო , სსუ-30 -სამუშაოთა მწარმოებელი;


1984 წ.-საქართველოს საავტომობილო სამინისტრო , სსუ-30 - მშენებელ-ოსტატი;


1978-1979 წწ- საქართველოს საავტომობილო სამინისტრო, სსუ-30-ზეინკალი

პარკირება ქალაქ ბათუმში ფასიანია


სპეციალურ დაცულ სადგომზე გადაყვანილი (ევაკუირებული) სატრანსპორტო საშუალების ადგილმდებარეობის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად დარეკეთ!ახალი სანომრე ნიშნის აღების შემთხვევაში, აუცილებელია პარკირების საშვის ახალ ნომერზე გადატანა. მიმართეთ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტოს.

მისამართი: ბათუმი, მელიქიშვილის #81.
ტელ: : (0 422) 212 189