ბათუმი, მელიქიშვილის N81

(0 422) 212 189

transportis.saagento@gmail.com

შორენა ავჯიშვილი

დაბადების   თარიღი: 1976 წლის  26  ნოემბერი;

განათლება :

1983 - 1994  წწ.    ბათუმის  #2  საჯარო  სკოლა;


1994 -  1999 წწ.   ბათუმის  საერთაშორისო  ინსტიტუტის  იურიდიული  ფაკულტეტი;   სპეციალობა - სამართალმცოდნე;

 

დამატებითი  განათლება:

2003 წ.  აჭარის  ა.რ.  იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიერ  გაცემული  მოსამართლის თანაშემწის კვალიფიკაციის  დამადასტურებელი  მოწმობა


სამუშაოგამოცდილება:

2001-2003 წწ.   აჭარის ა.რ. იუსტიციის სამინისტრო,  რეესტრისა და ნორმატიულ  აქტთა  სახელმწიფო  რეესტრის  განყოფილების ოპერატორი.

2003 - 2004 წწ.   აჭარის ა.რ. იუსტიციის სამინისტრო,  რეესტრისა და ნორმატიულ  აქტთა  სახელმწიფო  რეესტრის  სპეციალისტი.

2005-2007 წწ.   ბათუმის საქალაქო სასამართლოს  სხდომის  მდივანი;

2007 - 2008 წწ.  საქართველოს ფინანსთა  სამინისტროს  შემოსავლების  სამსახურის   რეგიონალური  საბაჟო ,,დასავლეთი"  ადმინისტრირების  განყოფილების  ინსპექტორი;

2008 - 2010 წწ.   ბათუმის რეგიონალური ცენტრის (საგადასახადო ინსპექცია) გადასახადების ადმინისტრირების  სამმართველოს იძულებითი  ღონისძიებების  განყოფილების  ინსპექტორი;

2010 -2011წწ.    სსიპ  შემოსავლების სამსახურის ბათუმის რეგიონული ცენტრის იძულებითი ღონისძიებების   სამმართველოს   ოფიცერი;

2011 - 2012 წწ.   შპს ,,ბათუმის პარკინგი"-ს   იურისტი.

2012 – 2014 წწ.  ა(ა)იპ ,,სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო“-ს  იურისტი.

2015 წ. 15.04-დან  ა(ა)იპ ,,სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო“-ს  იურიდიული განყოფილების უფროსი