ბათუმი, მელიქიშვილის N81

(0 422) 212 189

transportis.saagento@gmail.com

ნიკოლოზ მაისურაძე

დაბადების   თარიღი: 1952 წ. 18 აპრილი;

განათლება :

1981-1986 წ წ. ბათუმის შ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის რუსული ენა-ლიტერატურის ფაკულტეტი;


სამუშაოგამოცდილება:

1975-1976 წწ. აჭარგაზი-ს მძღოლი;

1976-1984 წწ. აჭარის არ უშიშროება;

1984-2005 წწ აჭარის არ შინაგან საქმეტა სამინისტროს უბნის უფროსი ინსპექტორი;

2007-2008 წწ. შპს-„ოკა“-ს დირექტორი;

2015 წლის აპრილი-ივლისი ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი;

2015 წ. 22 ოქტომბრიდან ა(ა)იპ-„სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო“-ს ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი;