ბათუმი, მელიქიშვილის N81

(0 422) 212 189

transportis.saagento@gmail.com

კახაბერ  ჭეიშვილი

დაბადების თარიღი:  1972 წლის 20 ივლისი
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებელი

განათლება:

თარიღი: 16.05.1994 წ.
დაწესებულება:  ბათუმის ინდუსტრიული ტექნიკუმი
სპეციალობა: შენებობისა და ნაგებობების მშენებლობის და ექსპლოატაციის ფაკულტეტი
კვალიფიკაცია: მშენებელ-ტექნოლოგი

თარიღი: 25.09.2007 წ.
დაწესებულება:  ბათუმის მრავალპროფილიანი ინსტიტუტი
სპეციალობა: საინჟინრო
კვალიფიკაცია: ელექტროენერგეტიკისა და ელექტრონიკის  ინჟინერი


სამუშაო გამოცდილება:

მუშაობის პერიოდი: 1989-1990 წწ.
სამსახურის დასახელება: საქართველოს საზღვაო სანაოსნოს კოოპერატივი „იალქანი“
თანამდებობა: ზეინკალი

მუშაობის პერიოდი: 1995-1997 წწ.
სამსახურის დასახელება: შპს „ვარძია“ . 
თანამდებობა: გაყიდვების მენეჯერი

 მუშაობის პერიოდი: 2000-2010  წწ.
სამსახურის დასახელება: აჭარის ენერგოკომპანია, შემდგომ სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“
სამსახურის მისამართი: ბათუმი, ბაგრატიონის ქ.
თანამდებობა: ელექტრიკოსი

მუშაობის პერიოდი: 2012-2014 წწ.
სამსახურის დასახელება:  ა(ა)იპ-„სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სამსახური“
სამსახურის მისამართი: ბათუმი, მელიქიშვილის ქ.81
თანამდებობა: ელექტრიკოსი

მუშაობის პერიოდი: 2015 წ. 15.01-დან 2015 წ.15.04-მდე.
სამსახურის დასახელება:  ა(ა)იპ-„სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სამსახური“
სამსახურის მისამართი: ბათუმი, მელიქიშვილის ქ.81
თანამდებობა: მთავარი სპეციალისტი

მუშაობის პერიოდი: 2015 წ.15.04-დან
სამსახურის დასახელება:  ა(ა)იპ-„სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სამსახური“
სამსახურის მისამართი: ბათუმი, მელიქიშვილის ქ.81
თანამდებობა: მოზრაობის ორგანიზებისა და მონიტორინგის განყოფილების უფროსის მ/შ.

უცხო ენების ცოდნა
რუსული -კარგად.
გერმანული ენა ლექსიკონის დახმარებით.