ბათუმი, მელიქიშვილის N81

(0 422) 212 189

transportis.saagento@gmail.com

სააგენტო

ა(ა)იპ-„სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო“ დაფუძნდა თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 31 იანვრის №17 განკარგულებით. სააგენტო წარმოადგენს კომპანიას, რომლის ძირითადი საქმიანობაა: საგზაო მოძრაობის რეგულირებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციულ-ტექნიკურ ღონისძიებათა უზრუნველყოფა, რომელიც მოიცავს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე შუქნიშნებისა და საგზაო ნიშნების განთავსებას, ექსპლოატაცია და მიმდინარე რემონტს, სიჩქარის შემანელებელი ბარიერის მოწყობასა და რემონტს, საგზაო მონიშვნების სამუშაოების შესრულებას (გზის სავალი ნაწილის დახაზვა); ველობილიკების მოწყობა (შეღებვა, მონიშვნა); დეკორატიული ღობეებისა და დეკორატიული საყვავილეების მოვლა-შენახვასა და მიმდინარე რემონტს, თვითმმართველ ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სფეროს ერთიანი პოლიტიკის ფორმირებაში მონაწილეობა, ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე პარკირების წესის დანერგვა, დაცვა და განვითარება; პარკირების მონიტორინგი, დამრღვევებისათვის საჯარიმო ოქმის გამოწერა, დარღვევით მდგომი მანქანების ავტოევაკუატორით სპეციალურ სადგომზე გადაყვანა;

ორგანიზაციული სტრუქტურა

CV

პარკირება ქალაქ ბათუმში ფასიანია


სპეციალურ დაცულ სადგომზე გადაყვანილი (ევაკუირებული) სატრანსპორტო საშუალების ადგილმდებარეობის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად დარეკეთ!ახალი სანომრე ნიშნის აღების შემთხვევაში, აუცილებელია პარკირების საშვის ახალ ნომერზე გადატანა. მიმართეთ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტოს.

მისამართი: ბათუმი, მელიქიშვილის #81.
ტელ: : (0 422) 212 189