ბათუმის პარკინგი

City "standing place"
Highslide JS Highslide JS City "standing place" - the new signs have been installed.
მასზე მითითებულია ავტომობილის დგომის მეთოდი, ასევე ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ქ. ბათუმში პარკირება ფასიანია.
Parking meters for payment requiring parking
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Novelty in city– „Transpot Management Infrastructure Agency” has assembled and are already in action 30 parking meters.
Parking meter resembles instant device for paying parking fee. Terms are as follows:
1. first2 hours – 50 tetris
2. every following 1 every following – 1 lari

▪ You have the right of parking until the time stated on the parking ticket.
▪ Place the ticket under the windshield of the car so that conductor can easily read it.
▪ In case of not paying parking fee the fine would be – 10 laris.
▪ Validity of parking meters:
from15 October to31 May –from09:00 to 19:00
from 1 June to 14October – twenty-for hour

There are special signs near parking meters, each parking meter is equiped with informational sticker in Georgian and English, where you can learn about its usage rules and prices.
New traffic lights
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

„Selfgovernmental council of Batumi has assembled Belgian traffic lights on 16 crossroads The traffic lights are controlled by video cameras. It leads automatically that stream of cars which is most loaded. Each traffic light is equipped with buttons for pedestrians.

Road signs and indicators
Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Road marking
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS